Kidokai Shiatsu

0 Kč

Hlavní menu
Reklamační řád

 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem Kidokai – Futon důvod k reklamaci, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem.

 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: kidokai.eshop@seznam.cz.

  Oznámení o závadách musí obsahovat:
  jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

 3. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

  Upozornění:
  V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.

 4. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání výrobku, které není v souladu s návodem k obsluze, a škod způsobených vnějšími vlivy. Na vady tohoto druhy se nevztahuje záruka.

 6. Lhůta 14 dnů na vrácení zboží bez udání důvodu zakoupených prostřednictvím e-shopu se vztahuje pouze na:

  • Futony Shiatsu, Cotton, W-Cott, Kokos, Double Kokos, Latex ve standartních rozměrech 90, 140, 160, 180 x 200cm

  • Dřevěné postele Matsu borovice/dub ve standardních rozměrech 160, 180 x 200cm a ve standartní výšce 27cm bez povrchové úpravy včelími vosky a lazurami

  • Skládací rámy o rozměrech uvedených v ceníku bez povrchové úpravy včelími vosky a lazurami

  • Stolky matsu borovice/dub bez povrchové úpravy včelími vosky a lazurami

  • A další doplňky jako např.: paravany, bambusové zboží, drobné dřevěné dekorace, dřevěné hračky, wind koi/flayer

 7. A naopak se nevztahuje na zboží vyrobené či upravené na přání zákazníka a to zejména:

  • Futony Cotton Yuki, Triple Kokos, Ko-Lat-Ko, Ko-Lat, Double Latex, Latex-Kokos-Latex, Makury, Pipilio futonky

  • Futony uvedené v bodě 6 a to v jiných rozměrech než 90, 140, 150, 160, 180 x 200cm

  • Postele Matsu v jiných rozměrech než v bodě 6 a v atypické výšce.

  • Postele Matsu s čelem, Tori

  • Skládací rámy v jiných rozměrech než jsou uvedeny v ceníku u jednotlivých skládacích rámů

  • Postele, skládací rámy a jiný dřevěný nábytek povrchově upravené včelími vosky a lazurami

  • Snímatelné povlaky, různé druhy polštářů (zafu, sushi, zabutony, válce,…)

  • Kakebuton přikrývky, polštáře, bytový textil