E-shop FUTONY.CZ

0 Kč

Hlavní menu
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Kidokai-Futon a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu Kidokai - Futon je:
  Silvie Jislová
  Jasanová 256
  468 01 Jablonec nad Nisou

  IČ: 49075560
  DIČ: CZ7052034671

  Korespondenční adresa:
  Silvie Jislová
  Jasanová 256
  468 01 Jablonec nad Nisou
  Tel: 420 603 281 483
  E-mail: futony.cz@gmail.com

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu Kidokai – Futon jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 5. Většinu zboží z našeho e-shopu vyrábíme na zakázku - postele, sofy, futony, povlaky, dřevěné stolky, jiný dřevěný nábytek, bytový textil, různé polštáře. Toto zboží zadáváme do výroby po celkové platbě předem nebo po částečné platbě předem ve výši 1/2 z celkové částky objednávky. Tato skutečnost vám bude upřesněna mailem a současně budou zaslány i platební údaje. Doplatek zboží na zakázku je při převzetí zboží v hotovosti.

 6. Některé převážně drobné zboží – dřevěné dekorace, hračky, paravany a bambusové zboží - není vyrobené na zakázku. Zasíláme po předchozí celkové nebo částečné platbě předem ve výši 1/2 z celkové částky objednávky s doplatkem při převzetí zboží v hotovosti

 7. Bytové osvětlení objednáváme a importujeme na zakázku po předchozí platbě předem.

 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

 9. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu uvedenou na objednávce. Dále se zavazuje uhradit další poplatky (poštovné, balné, doběrečné) vztahující se k objednávanému zboží a které není zahrnuto v ceně zboží. Z důvodu různé hmotnosti a objemu celkové zásilky nelze tyto náklady vyčíslit dopředu a nemohou tedy být součástí objednávky. Doporučujeme informovat se předem na cenu dopravy u prodávajícího. Kupující má právo zajistit si vlastní způsob dopravy. V tomto případě je nutné o tom předem informovat prodávajícího.

 10. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

 11. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

 1. Vámi objednané zboží Vám bude zasláno Českou poštou, popř. jinou přepravní službou, kdy poštovné a balné hradí kupující a řídí se platnými tarify České pošty či dotyčné přepravní služby. Objemné zboží zasíláme dopravní službou Fofr.

 2. Různé zboží má různou dobu dodání. Některé zboží je skladem, jiné se vyrábí na zakázku a zadává se do výroby až po objednání. Informujte se na dodací lhůtu.

 3. Kupující má právo zajistit si vlastní způsob dopravy a v dostatečném předstihu informuje o této skutečnosti prodáváajícího.

IV. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu Kidokai – Futon a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

 1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14 dnů (rozhoduje datum odeslání). Tato lhůta se nevztahuje na zboží vyrobené nebo upravené na přání zákazníka. Zboží po předchozí dohodě s prodávajícím může odeslat v předem dohodnutém termínu. Zboží je nutné zaslat nepoškozené a co nejméně bez známek užívání nebo opotřebování. Zboží není nutné zaslat v původním obalu poslat zpět, prodávající pak bude účtovat náklady na pořízení nového obalu.
  Zboží nelze vracet na dobírku. Kupující hradí náklady spojené s vrácením zboží v zákonné lhůtě 14 dnů. Po obdržení vráceného zboží prodávající do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s případnými náklady za uvedení zboží do původního stavu v případě opotřebení nebo poškození při nedostatečném zabalení při vrácení zboží, a dále s náklady na pořízení nového obalu.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti platnými zákony České republiky.

Souhlas s obchodními podmínkami

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu a společnosti Mgr.Richard Jisl dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti Mgr.Richard Jisl.